ORTODONCIA – Čeľustná ortopédia

Ortodontická liečba – informácie pre pacientov

Navštívili ste nás z dôvodov ortodontickej liečby. Jedná se o nápravu nepravidelnosti zubov a čeľustí, ktoré spôsobujú estetické, a niekedy aj funkčné obtiaže.Naším spoločným cieľom na konci liečby je dosiahnuť rovné zubné oblúky, pravidelne do seba zapadajúce. Pri tomto výsledku liečby sa Váš chrup stane jedným z pilierov harmónie tváre, ktorý Vám zaručene otvorí dvere k úspechom v spoločnosti aj v osobnom živote.

Príprava liečebného plánu

Najskôr však musíme vytvoriť správny liečebný plán, podľa ktorého budeme v liečbe postupovať. Neoddeliteľnou súčasťou jeho stanovenia je vstupné vyšetrenie, zavedenie dokumentácie, zhotovenie RTG snímkov, otlačky chrupu a fotografií, ktoré sú povinnou súčasťou zdravotnej dokumentácie. S detailne spracovaným liečebným plánom Vás zoznámime a ak s ním budete súhlasiť, stáva sa záväzným. Nie je teda možné v priebehu liečby od lekára vyžadovať, aby vadu liečil aparátom len na jednej čeľusti alebo iným typom aparátu. Takisto nie je možné odstúpiť od plánovaných extrakcií stálych zubov, chirurgických, či protetických zákrokov, ktoré boli na začiatku liečby plánované. Na druhej strane každý pacient je osobitný jedinec, a tak ako vo všetkých lekárskych odboroch, aj v ortodoncii sa môže liečba skomplikovať.

Lekár si preto vyhradzuje právo, po konzultácii s Vami, liečebný plán v priebehu liečby doplniť a upraviť.

Dôverujte svojmu lekárovi, všetky prípadné zmeny sú prevádzané s cieľom čo najlepšieho výsledku liečby. Samotné výkony pri pravidelných kontrolách fixného aparátu potom okrem lekára vykonávajú aj vyškolené ortodontické asistentky na základe príkazov lekára a pod jeho priamou kontrolou.

Aktivna ortodontická léčba

Na našom pracovisku sa vykonáva ortodontická liečba aparátmi snímacími aj fixnými. Snímacie aparáty, teda tie, ktoré si pacient môže vybrať sám z úst, slúžia skôr k liečbe menej závažných vád alebo k predliečeniu zložitých anomálií pred nasadením fixného aparátu, a to prevažne v detskom veku. Snímacie aparáty se ďalej používajú po liečbe fixným aparátom ako aparáty pasívne, slúžiace k udržaniu dosiahnutého liečebného výsledku. Prevažnú väčšinu vád však liečime fixnými aparátmi, to znamená zámkami a krúžkami nalepenými na zuboch. Drôtiky, ktoré do týchto prvkov vkladáme postupne tvarujú ideálny zubný oblúk, a po nich aj prípadne zuby posúvame na požadované miesto. Dlohodobým celodenným pôsobením tak možno dosiahnuť kvalitné výsledky aj pri rozsiahlych vadách chrupu. Priemerná doba liečby fixným aparátom sa pohybuje od 1,5 roka až do 3 rokov podľa závažnosti vady.
Táto technika bola vyvinutá v Spojených štátoch amerických a v Škandinávii pred viac ako päťdesiatimi rokmi a sú s ňou bohaté skúsenosti. Dovoľujeme si tvrdiť, že sme Vám schopní poskytnúť rovnako kvalitnú liečbu ako v týchto rozvinutých krajinách.
Je dôležité aby ste vedeli, že väčšinu posunov zubov je možné dosiahnuť iba pomocou nepretržite pôsobiacich síl, ktoré zaistí iba fixný aparát.

Jedinou správnou alternatívou u pacientov, ktorí z nejakého dôvodu nechcú mať nasadený fixný aparát je neprevádzať vôbec žiadnu liečbu.

Spolupráca pacienta

Nevyhnutnou podmienkou úspešnéj ortodontickej liečby je perfektná spolupráca pacienta.

Jednou z týchto podmienok je pravidelné dochádzanie na kontroly. 

Tie sú u fixných aparátoch približne raz za mesiac a u snimacích po 2 – 3 mesiacoch. Termíny návštev nie je možné dohodnúť len na dobu po vyučovaní, pretože aj ostatní pacienti chodia do školy alebo do zamestnania. Budeme se však snažit dohodnúť termín Vašej návštěvy v dobe menej dôležitých vyučovacích hodín a podľa možnosti Vašich spojov. Sme si vedomí toho, aký drahý je Váš čas, nie je preto nutné, aby ste chodili s deťmi na kontroly. Samozrejme ak budete chcieť vedieť čokoľvek o priebehu ľiečby, ste na týchto návštevách vítaní.
Ak však nie sú dodržiavané termíny kontrôl, dochádza k zbytočnému predlžovaniu liečby. Navyše ak je fixný aparát dlhšiu dobu bez dozoru, môže spôsobiť nežiadúce účinky, prípadne aj poškodiť pacientov chrup.

Nedodržiavanie návštev v ordinácii je oprávneným dôvodom pre vyradenie z liečby pred jej dokončením.

U niektorých pacientov používame k fixnému aparátu prídavné zariadenia.

Jedná sa predovšetkým o vonkajší ťah a elastické medzičeľustné ťahy rôzneho typu. Naše ortodontické asistentky Vás budú o používaní týchto prvkov detailne informovať a ich nasadzovanie s Vami v ordinácii prakticky precvičia. U snímacích aparátov je potrebné dbať na pokyny lekára ohľadne aktivácie vložených šróbov. Táto spolupráca je nevyhnutná, inak liečebný výsledok môže byť úplne zmarený. Chceme liečiť iba tých pacientov, ktorí majú skútočný záujem a chcú pre dobrý výsledok niečo urobiť.

Najdôležitejšou podmienkou úspešnej liečby je perfektná zubná hygiena. Zuby s fixným aparátom je potrebné čistiť aj s masážami ďasien kartáčikom a pastou po každom jedle a to minimálne 3 minúty. Pacient si musí zvyknúť na to, že kartáčik je nutné nosit neustále so sebou, do školy, na pravidelné kontroly k nám do ordinácie a úplně všade, kde bude konzumovať jedlo. Pri nedostatečnej hygiene vznikajú na zuboch škvrny z dôvodu odvápnenia skloviny (viď. komplikácie liečby). Preto dbať na prvotriednu hygienu je základom ortodontickej liečby a pacienti, ktorí túto podmienku nesplňajú nemôžu liečbu fixným aparátom vôbec začať.

Nedostatočná hygiena je tiež najčastejším dôvodom pre predčasné zloženie aparátu.

Nemôžeme si dovoliť devastáciu chrupu z dôvodu liečby kozmetickej vady. Pri nasadení fixného aparátu dostane kažný pacient dokonalú hygienickú inštruktáž ohľadne starostlivosti o aparát s praktickou ukážkou správnej techniky čistenia zubov a doporučením vhodných pomôcok. Ak však zistíme zlú hygienu pri ďalších návštevách, je nutné pacientovi zaistiť individuálny prístup u našej diplomovanej dentálnej hygieničky. Tieto návštevy si už hradí sám pacient. Je známy fakt, že pacienti, ktorí sa naučili správne a pravidelne čistiť zuby počas ortodontickej liečby, majú dobrú hygienu po celý život.
Fixný aparát neznamená pre Vás či pre Vaše dieťa žiadný handicap. Naopak v dnešnej dobe se stali „zámky“ mezi mladými ľuďmi môdnymi. Vo všetkých vyspelých štátoch sveta patrí ortodontická liečba fixným aparátom k norme a je znakom dobrej starostlivosti rodičov o svoje deti alebo o samého seba.

Pri liečbe je nutné počítať s určitou zmenou stravovacích návykov. Prvé dni po nasadení sú sprevádzané miernymi bolesťami a pacientovu stravu tvoria iba mleté alebo tekuté potraviny. Tomuto obdobiu hovoríme „jogurtový týždeň“. Neskôr je už možné konzumovať všetko, okrem extrémne tvrdých potravím ako hrianky, tousty, oriešky, surová mrkva, kaleráb a pod. Zámky sú nelepené na prednej strane zubov a môžu byť strhnuté, prero je lepšie tvrdú stravu nakrájať na kúsky. Vylúčené sú lepivé cukríky, karamely alebo turecký med! Ohrýzanie ceruziek a iných predmetov je taktiež nežiadúce. Žuvačky je možné používať, ale vždy iba bez cukru!
Je tiež dôležité, aby ste vedeli, že aj keď pri kontrolách sledujeme stav chrupu, musíte naďalej chodiť na pravidelné prehliadky ku Vášmu zubárovi. Ak objaví na niektorom zube kaz, ihneď v koordinácii s Vašim zubárom zaistíme jeho sanáciu.
Často spolupracujeme v priebehu ličby s inými stomatologickými odbormi – pri ochoreniach ďasien s paradontológom, pri chýbajúcich zuboch s implantológom a protetikom, pri dostavbe úzkych zubov bielymi výplňami s vašim zubárom.Všetkty tieto kroky se snažíme presne koordinovať, aby bol estetický výsledok čo nejlepší.

Kvalitná ortodontická liečba je ekonomicky náročná. Vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o korekciu kozmetickej chyby, hradí poisťovňa liečbu fixným aparátom len čiastočne. Po 18 – tom roku veku – nehradí poisťovňa nič. Na našej ambulancii používame iba kvalitný ortodontický materiál.

Retencia 

Retenčná alebo stabilizačná fáza je dôležitou a neoddelitelnou súčasťou liečby, kedy výsledok aktívnej liečby fixným aparátom, je nutné čo najďalej stabilizovať v konečnej podobe. Pacienti často tento fakt podceňujú, co má za následok tzv. recidívu, teda čiastočný návrat do pôvodného stavu. Všetky zuby po každej ortodontickej liečbe majú túto tendenciu, niekedy viac, niekedy menej. Pokial nepríde k prispôsobeniu sa tkanív organizmu na nový stav, je treba dosiahnutý výsledok udržiavať. Najčastejším spôsobom sú retenčné dlahy. Tie treba nosiť presne podľa pokynov lekára. Prvý rok na každú noc a potom sa začína ich nosenie redukovať. Vždy ale podla pokynov lekára! Okrem toho lepíme na zadnú plochu zubov tenký drátik, tzv. retainer, ktorý zabezpečuje stabilizáciu výsledku na predných zuboch. Pokiaľ príde k jeho uvoľneniu, je treba sa čo najrýchlejšie dostaviť do ambulancie. Kto podcení túto fázu liečby, je si sám zodpovedný za to, k akým komplikáciam môže dôjsť.

Retenčná platňa

Retenčná platňa

Komplikácie ortodontickej liečby

Na začiatku liečby sa vyskytujú pocity tlaku na zub a mierna bolesťivosť.Tieto pocity sú veľmi individuálne.Začínajú asi druhý deň po nasadení aparátu a netrvajú dlhšie ako týždeň. Tieto pocity sa múžu opakovať po každej kontrole. Ďalej sa môžu vyskytnúť rozne odtlačenia a odreniny od zámkov či drôtu na slizniciach, pere alebo jazyku. Vždy treba prísť na kontrolu a lekár dráždivý element odstráni.
Niektorí pacienti majú tendenciu k tzv. rezorpcii koreňa, čo znamená – skracovanie koreňa zubu. V priebehu ortodontickej liečby, može dôjsť k urýchleniu tohoto procesu. Jedná sa väčšinou o nezávažné zmeny, ktoré nemajú vplyv na funkciu ani trvanlivosť zuba.

Najčastejšou komplikáciou ortodontickej liečby je vznik odvápnených škvŕnn zo špatnej hygieny. Zub pod zámkom ohrozený nie je. Nebezpečný je nečistý povlak na zuboch okolo zámkov a medzi nimi. V tomto plaku sa vyskytujú baktérie, ktoré spôsobujú rozklad potravy a v konečnom dôsledku naleptanie skloviny zuba.Výsledkom sú biele alebo žlté škvrny na zuboch, ktoré sú trvalé!V najhorších prípadoch môžu okolo zámkov vzniknúť kazy.

Za takto niekedy nenávratne poškodené zuby, je v plnom rozsahu zodpovedný pacient!

Kontakt, ordinačné hodiny

Ambulancia stomatológie a čeľustnej ortopédie

Hviezdoslavova 3023/10,
908 51 Holíč

Ordinačné hodiny: Po-Pia: 8.00 – 15.30 hod..
Objednávanie: STOMATOLÓGIA počas ordinačných hodín

+421 34 668 2038

GPS: 48,8093809,  17,1656961 

GDPR

MEDON s.r.o., Hviezdoslavova 3023, 908 51 Holíč, IČO: 36266884

kontaktné údaje: MUDr. Martin Donoval, MUDr. Jana Donovalová

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV