Čo má obsahovať gynekologická prevencia?

Preventívna gynekologická prehliadka pozostáva s následujúcich vyšetrení.

 Preventívna gynekologická prehliadka

Obsah

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u praktického lekára.

Vykonáva

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Okruh poistencov

Ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva.

Zoznam výkonov

 Názov výkonu  Indikačné obmedzenie
 Podrobná anamnéza a jej priebežná aktualizácia  
 Odborné poradenstvo a poučenie  
 Komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov  
 Ultrasonografia transvaginálna, abdominálna  
 Ultrasonografia prsníkov  raz za 2 roky
Tumor marker Ca 125

 u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacov od veku 30 rokov

u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov

 Cytológia z krčka maternice  v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu
 RTG mamografia  v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka

Obsah

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.

Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.

Vykonáva

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.

Okruh poistencov

skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov

Periodicita

Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.

Skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.

Kontakt, ordinačné hodiny

Ambulancia GYNEKOLÓGIE A PôRODNÍCTVA
Hviezdoslavova 3023/10, 908 51 Holíč
Ordinačné hodiny:
Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Utorok     8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Streda    14:00 – 20:00
Štvrtok   14:00 – 20:00
Piatok    08:00 – 14:00
Objednávanie: GYNEKOLÓGIA – počas ordinačných hodín
Tel: +421 34 668 5111
GPS: 48,8093809,  17,1656961

Počas dovolenky

Počas dovolenky zastupuje: MUDr. Vávra – gynekologická ambulancia Skalica MUDr. Michalovičová – gynekologická ambulancia Gbely Nemocnica Skalica